فایل فارسی

دانلود نمونه سوال

فایل فارسی

دانلود نمونه سوال

نمونه سوال استخدامی,گزارش کارافرینی,دانلود جزوه,جزوه دانشگاهی,دانلود فرم و مستندات,دانلود سوالات پایانی مدارس

۱۵ مطلب با موضوع «عمومی :: نقشه» ثبت شده است

نقشه بافت خاک در عمق 15 سانتیمتری استان کردستان

مریم عباسی | شنبه, ۱۴ دی ۱۳۹۸، ۱۱:۲۸ ب.ظ
نقشه بافت خاک در عمق 15 سانتیمتری استان کردستان نقشه بافت خاک در عمق 15 سانتیمتری استان کردستان که با استفاده از داده های پروفیل خاک پایگاهای اطلاعاتی فائو  (FAO) تهیه گردیده ارائه میشود. این بسته اطلاعاتی که شامل سه لایه رستری (درصد سیلت، رس و شن) به همراه لایه رستری بافت خاک است که با استفاده از مثلث بافت خاک بر پایه طبقه‌بندی وزارت کشاورزی ایالات متحده آمریکا (USDA) طبقه بندی شده و نشان‌دهنده ۱۲ طبقه اصلی بافت خاک است. دقت مکانی لایه ها (pixel size) 250 متر می باشد. در نقشه باف ...
  • مریم عباسی

نقشه بافت خاک در عمق 15 سانتیمتری استان مرکزی

مریم عباسی | شنبه, ۱۴ دی ۱۳۹۸، ۱۱:۲۷ ب.ظ
نقشه بافت خاک در عمق 15 سانتیمتری استان مرکزی نقشه بافت خاک در عمق 15 سانتیمتری استان مرکزی که با استفاده از داده های پروفیل خاک پایگاهای اطلاعاتی فائو  (FAO) تهیه گردیده ارائه میشود. این بسته اطلاعاتی که شامل سه لایه رستری (درصد سیلت، رس و شن) به همراه لایه رستری بافت خاک است که با استفاده از مثلث بافت خاک بر پایه طبقه‌بندی وزارت کشاورزی ایالات متحده آمریکا (USDA) طبقه بندی شده و نشان‌دهنده ۱۲ طبقه اصلی بافت خاک است. دقت مکانی لایه ها (pixel size) 250 متر می باشد. در نقشه بافت خا ...
  • مریم عباسی

نقشه بافت خاک در عمق 15 سانتیمتری استان سمنان

مریم عباسی | شنبه, ۱۴ دی ۱۳۹۸، ۱۱:۲۷ ب.ظ
نقشه بافت خاک در عمق 15 سانتیمتری استان سمنان نقشه بافت خاک در عمق 15 سانتیمتری استان سمنان که با استفاده از داده های پروفیل خاک پایگاهای اطلاعاتی فائو  (FAO) تهیه گردیده ارائه میشود. این بسته اطلاعاتی که شامل سه لایه رستری (درصد سیلت، رس و شن) به همراه لایه رستری بافت خاک است که با استفاده از مثلث بافت خاک بر پایه طبقه‌بندی وزارت کشاورزی ایالات متحده آمریکا (USDA) طبقه بندی شده و نشان‌دهنده ۱۲ طبقه اصلی بافت خاک است. دقت مکانی لایه ها (pixel size) 250 متر می باشد. در نقشه بافت خا ...
  • مریم عباسی

نقشه بافت خاک در عمق 15 سانتیمتری استان ایلام

مریم عباسی | شنبه, ۱۴ دی ۱۳۹۸، ۱۱:۲۶ ب.ظ
نقشه بافت خاک در عمق 15 سانتیمتری استان ایلام نقشه بافت خاک در عمق 15 سانتیمتری استان ایلام که با استفاده از داده های پروفیل خاک پایگاهای اطلاعاتی فائو  (FAO) تهیه گردیده ارائه میشود. این بسته اطلاعاتی که شامل سه لایه رستری (درصد سیلت، رس و شن) به همراه لایه رستری بافت خاک است که با استفاده از مثلث بافت خاک بر پایه طبقه‌بندی وزارت کشاورزی ایالات متحده آمریکا (USDA) طبقه بندی شده و نشان‌دهنده ۱۲ طبقه اصلی بافت خاک است. دقت مکانی لایه ها (pixel size) 250 متر می باشد. در نقشه بافت خا ...
  • مریم عباسی

نقشه بافت خاک در عمق 15 سانتیمتری استان هرمزگان

مریم عباسی | شنبه, ۱۴ دی ۱۳۹۸، ۱۱:۲۵ ب.ظ
نقشه بافت خاک در عمق 15 سانتیمتری استان هرمزگان نقشه بافت خاک در عمق 15 سانتیمتری استان هرمزگان که با استفاده از داده های پروفیل خاک پایگاهای اطلاعاتی فائو  (FAO) تهیه گردیده ارائه میشود. این بسته اطلاعاتی که شامل سه لایه رستری (درصد سیلت، رس و شن) به همراه لایه رستری بافت خاک است که با استفاده از مثلث بافت خاک بر پایه طبقه‌بندی وزارت کشاورزی ایالات متحده آمریکا (USDA) طبقه بندی شده و نشان‌دهنده ۱۲ طبقه اصلی بافت خاک است. دقت مکانی لایه ها (pixel size) 250 متر می باشد. در نقشه باف ...
  • مریم عباسی

نقشه بافت خاک در عمق 15 سانتیمتری استان قزوین

مریم عباسی | شنبه, ۱۴ دی ۱۳۹۸، ۱۱:۲۵ ب.ظ
نقشه بافت خاک در عمق 15 سانتیمتری استان قزوین نقشه بافت خاک در عمق 15 سانتیمتری استان قزوین که با استفاده از داده های پروفیل خاک پایگاهای اطلاعاتی فائو  (FAO) تهیه گردیده ارائه میشود. این بسته اطلاعاتی که شامل سه لایه رستری (درصد سیلت، رس و شن) به همراه لایه رستری بافت خاک است که با استفاده از مثلث بافت خاک بر پایه طبقه‌بندی وزارت کشاورزی ایالات متحده آمریکا (USDA) طبقه بندی شده و نشان‌دهنده ۱۲ طبقه اصلی بافت خاک است. دقت مکانی لایه ها (pixel size) 250 متر می باشد. در نقشه بافت خا ...
  • مریم عباسی

نقشه بافت خاک در عمق 15 سانتیمتری استان چهارمحال و بختیاری

مریم عباسی | شنبه, ۱۴ دی ۱۳۹۸، ۱۱:۲۴ ب.ظ
نقشه بافت خاک در عمق 15 سانتیمتری استان چهارمحال و بختیاری نقشه بافت خاک در عمق 15 سانتیمتری استان چهارمحال و بختیاری که با استفاده از داده های پروفیل خاک پایگاهای اطلاعاتی فائو  (FAO) تهیه گردیده ارائه میشود. این بسته اطلاعاتی که شامل سه لایه رستری (درصد سیلت، رس و شن) به همراه لایه رستری بافت خاک است که با استفاده از مثلث بافت خاک بر پایه طبقه‌بندی وزارت کشاورزی ایالات متحده آمریکا (USDA) طبقه بندی شده و نشان‌دهنده ۱۲ طبقه اصلی بافت خاک است. دقت مکانی لایه ها (pixel size) 250 مت ...
  • مریم عباسی

نقشه بافت خاک در عمق 15 سانتیمتری استان فارس

مریم عباسی | شنبه, ۱۴ دی ۱۳۹۸، ۱۱:۲۳ ب.ظ
نقشه بافت خاک در عمق 15 سانتیمتری استان فارس نقشه بافت خاک در عمق 15 سانتیمتری استان فارس که با استفاده از داده های پروفیل خاک پایگاهای اطلاعاتی فائو  (FAO) تهیه گردیده ارائه میشود. این بسته اطلاعاتی که شامل سه لایه رستری (درصد سیلت، رس و شن) به همراه لایه رستری بافت خاک است که با استفاده از مثلث بافت خاک بر پایه طبقه‌بندی وزارت کشاورزی ایالات متحده آمریکا (USDA) طبقه بندی شده و نشان‌دهنده ۱۲ طبقه اصلی بافت خاک است. دقت مکانی لایه ها (pixel size) 250 متر می باشد. در نقشه بافت خاک ...
  • مریم عباسی

نقشه بافت خاک در عمق 15 سانتیمتری استان بوشهر

مریم عباسی | شنبه, ۱۴ دی ۱۳۹۸، ۱۱:۲۲ ب.ظ
نقشه بافت خاک در عمق 15 سانتیمتری استان بوشهر نقشه بافت خاک در عمق 15 سانتیمتری استان بوشهر که با استفاده از داده های پروفیل خاک پایگاهای اطلاعاتی فائو  (FAO) تهیه گردیده ارائه میشود. این بسته اطلاعاتی که شامل سه لایه رستری (درصد سیلت، رس و شن) به همراه لایه رستری بافت خاک است که با استفاده از مثلث بافت خاک بر پایه طبقه‌بندی وزارت کشاورزی ایالات متحده آمریکا (USDA) طبقه بندی شده و نشان‌دهنده ۱۲ طبقه اصلی بافت خاک است. دقت مکانی لایه ها (pixel size) 250 متر می باشد. در نقشه بافت خا ...
  • مریم عباسی

نقشه بافت خاک در عمق 15 سانتیمتری استان مازندران

مریم عباسی | شنبه, ۱۴ دی ۱۳۹۸، ۱۱:۲۱ ب.ظ
نقشه بافت خاک در عمق 15 سانتیمتری استان مازندران نقشه بافت خاک در عمق 15 سانتیمتری استان مازندران که با استفاده از داده های پروفیل خاک پایگاهای اطلاعاتی فائو  (FAO) تهیه گردیده ارائه میشود. این بسته اطلاعاتی که شامل سه لایه رستری (درصد سیلت، رس و شن) به همراه لایه رستری بافت خاک است که با استفاده از مثلث بافت خاک بر پایه طبقه‌بندی وزارت کشاورزی ایالات متحده آمریکا (USDA) طبقه بندی شده و نشان‌دهنده ۱۲ طبقه اصلی بافت خاک است. دقت مکانی لایه ها (pixel size) 250 متر می باشد. در نقشه ب ...
  • مریم عباسی